11 april 2021: Rijswijk

Beloken Pasen (b)

Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering vanuit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Celebrant: pastoor Wim Bakker.

Lezingen:
Handelingen 4, 32-35
1 Johannes 5, 1-6
Johannes 20, 19-31

Muzikale ondersteuning:
Leden schola cantorum o.l.v. dirigent/organist Ben van Oosten
Countertenor: Arturo den Hartog

Vaste gezangen: missa parvulorum van Kees Bornewasser