Duwt de coronacrisis mensen de armoede in?

Wat is de invloed van de coronacrisis op de armoede in Nederland? Jacobine Geel zoekt het uit in een nieuwe Jacobine op 2.

Nederland mag dan wel één van de rijkste landen van Europa zijn, ook in ons land speelt armoede een grote rol. En of dat nou komt doordat mensen hun baan kwijtgeraakt zijn, in financieel ongelukkige situaties zijn geboren óf omdat er verkeerde keuzes zijn gemaakt: armoede in Nederland bestaat.

In 2019 leefden iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens: dit is een vast koopkrachtbedrag dat jaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijgingen. In 2019 lag deze grens, ook wel de armoedegrens genoemd, op €1090 netto voor een alleenstaande, €1530 voor een koppel zonder kinderen en €2080 voor een koppel met twee kinderen.

Topje van de ijsberg

En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ook vandaag de dag gaat armoede nog met veel schaamte gepaard. Omdat zelfredzaamheid in onze samenleving zo belangrijk is, kloppen mensen die in financieel zwaar weer verkeren vaak veel te laat aan bij hulpinstanties.

Nu door de coronacrisis steeds meer mensen hun baan verliezen, of langdurig zonder inkomen zitten, neemt de armoede in ons land toe. Zo bleek uit een peiling van Het Armoedefonds onder ruim duizend armoedebestrijdingsorganisaties dat in 2020 zo’n 46% van hen de hulpvragen zagen stijgen.

Hannah Wapenaar
Hanna Wapenaar
Kim Putters
Kim Putters

Drie gasten, drie perspectieven, één thema

Hoe groot is de invloed van de coronacrisis op de armoede in ons land? Dat vraagt Jacobine Geel aan haar drie gasten in een nieuwe Jacobine op 2.

Hanna Wapenaar is straatpastoor in Amsterdam, tijdens haar werk wordt ze regelmatig geconfronteerd met de schrijnende verhalen van mensen die in armoede leven.

Kim Putters heeft als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau goed zicht op de feiten over armoed. Hoe presenteert armoede zich in ons land? En groeit de armoede door de coronacrisis?

Marco Pastors
Marco Pastors
Phaedra Kwant, Jacobine Geel, Leoni Jansen
Phaedra Kwant, Jacobine Geel & Leoni Jansen

Marco Pastors is directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, een hulpprogramma dat zich inzet om de sociaaleconomische problemen in Rotterdam Zuid te verminderen. Rotterdam telt zo’n 65.000 mensen onder de armoedegrens, waarvan een groot deel woont in Rotterdam Zuid: zo’n 42% van de mensen die hier wonen ontvangt een bijstandsuitkering.

Deze aflevering wordt afgesloten met een waar protestlied, gezongen door Leoni Jansen en Phaedra Kwant. 

Beluister het nummer hier: