Jan Willem de Vriend is nergens zonder muziek

In een nieuwe aflevering van De Verwondering spreekt Annemiek Schrijver met dirigent Jan Willem de Vriend.

Wars van dikdoenerij dirigeert hij toporkesten over de hele wereld. Jan Willem de Vriend is naar eigen zeggen niets zonder muziek: zet hem op een bankje met een partituur en hij is helemaal gelukkig. 

Jan Willem de Vriend is gefascineerd door een aria uit de Bach-cantate ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’ waarin het gaat om je niet te laten verleiden je hart te verpanden aan aardse zaken. Want er zijn belangrijkere dingen in het leven.

De Verwondering - Jan Willem de Vriend
De Verwondering - Jan Willem de Vriend

In het verlengde daarvan trakteert Jan Willem de Vriend de kijker op een paar fragmenten uit de Bergrede die hij ook tijdens repetities gebruikt om orkestleden uit te leggen dat je iedere maat ten volle moet spelen zonder je zorgen te maken over de volgende. En als dát lukt, dan ontstaat het magische moment dat het orkest ervoor kan zorgen dat de muziek je uittilt boven het alledaagse bestaan.

Bekijk hier de aflevering 

De inspiratietekst van Jan Willem de Vriend

 19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

25 Daarom zeg Ik u:
Weest niet bezorgd over uw leven,
wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam,
waarmede gij het zult kleden.
Is het leven niet meer dan het voedsel
en het lichaam meer dan de kleding?

28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 

29 zij arbeiden niet en spinnen niet.

- Mattheus 6, 25 - 29 NBG