Op 25 januari viert de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de Bekering van de Heilige Apostel Paulus. Hieraan is de gedachtenis verbonden aan de openbaring van Christus aan de joodse christenvervolger Saulus en diens roeping tot apostel der heidenen.

Feest
Het liturgische feest van de Bekering van de Heilige Apostel Paulus (Festa in Conversione Sancti Pauli Apostoli) wordt in de Katholieke Kerk gevierd op 25 januari. Dit feest besluit de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen sinds de instelling daarvan in 1908. 

Saul de farizeeër
Paulus heette oorspronkelijk Saulus (Σαυλος, Saulos; de vergriekste vorm van de Hebreeuwse naam Saul). Hij werd geboren in Tarsus (Cilicië) en was Romeins burger. Hij behoorde tot de farizeeën en vervolgde na de stenigingsdood van Sint Stefanus de jonge christelijke gemeente. "Met ziedende woede bedreigde hij de volgelingen van Jezus met de dood," zo staat er in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9.

Naar Damascus
Saulus had het voornemen om de christenen die zich in Damascus begaven, als gevangenen naar Jezuzalem te voeren. Onderweg naar Damascus kreeg Saul een visioen. Een licht uit de hemel omstraalde hem en Saul viel op de grond. Hij hoorde een stem die zei: 'Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij?' De stem was van Jezus. Saulus die door het licht blind was geworden, bekeerde zich en werd een van de apostelen.

Van blindheid genezen
Na handoplegging door de christen Ananias genas Saulus van zijn blindheid. Vanaf het moment van zijn bekering noemde hij zich Παυλος (Paulos), dat is Grieks voor 'kleine'.

Missiereizen
Paulus' missiereizen waren van groot belang voor het vormen van de wereldkerk en de verkondiging van het geloof in de eerste jaren van het christendom. Toen hij in Jeruzalem door de joodse religieuze autoriteiten werd beschuldigd van godslastering deed Paulus een beroep op zijn Romeins burgerschap. Dat hield in dat hij het recht had om zich voor de keizer in Rome te verantwoorden. Zijn hoger beroep werd ingewilligd en Paulus werd als gevangene naar Rome gevoerd. Daar stierf hij uiteindelijk de marteldood.