De Eik van Mamre bij Hebron is een Bijbelse locatie. Bij deze grote boom sloeg aartsvader Abraham uiteindelijk zijn tentenkamp op. Ook zijn zoon Isaak en kleinzoon Jacob waren er volgens Genesis woonachtig.

Drie-eenheid
Het was bij de Eik van Mamre dat Abraham bezoek kreeg van JHWH in de gestalte van drie mannen (Gen. 18,1-15) en van hen (Hem) de aankondiging van de geboorte van Isaak vernam. Dit Bijbelse tafereel vormt een belangrijk onderwerp in de Byzantijnse iconografie. De drie mannen, die als engelen worden afgebeeld, staan er symbool voor de Heilige Drievuldigheid.

lees verder: Mamre