Franciscus van Sales (1567-1622) was bisschop van het door de Reformatie verscheurde bisdom Genève. Als kerkhervormer investeerde hij in een gedegen intellectuele en spirituele vorming van zijn priesters en een grondige catechese van de gelovigen. Zijn gedrukte publicaties verschenen periodiek en worden beschouwd als de eerste katholieke krant ter wereld. Daarom is hij beschermheilige van de katholieke pers.

Statue dans l'église Saint-Hippolyte de Vivoin, Sarthe.

Sales
François werd in 1567 geboren op het slot Sales bij Annecy (Savoie) als telg van een Frans gravengeslacht. Na studies in Parijs en Padua trad hij tegen de zin van zijn vader toe tot de geestelijke stand. In 1593 werd hij priester gewijd. Zijn pastorale opdracht was het herstel van het katholieke geloof in de provincie Chablais. Daar had de calvinistische Reformatie snel om zich heen gegrepen. Door zijn prediking wist hij velen in de Katholieke Kerk terug te brengen.

Bisschop
François werd in 1602 benoemd tot bisschop van Genève. Hij beschouwde het als zijn belangrijkste taak om de hervormingen van het Concilie van Trente (1545-1563) door te voeren. Dat hield in: een gedegen intellectuele en spirituele vorming van priesters en een grondige catechese voor de gelovigen.

Boek
In 1608 publiceerde hij Introduction à la vie dévote ('Inleiding in het godvruchtige leven'). Dit boek wordt beschouwt als een van de belangrijkste bronnen van christelijke spiritualiteit van na de middeleeuwen. Daarin benadrukte François de Sales het belang van een persoonlijke geloofsbeleving en de intieme liefdesrelatie van de individuele gelovige met God.

Jeanne de Chantal
François onderhield een intense vriendschapsrelatie met baronesse Jeanne de Chantal, een jonge weduwe en moeder van zes kinderen. Samen met haar stichtte hij de Orde van de Visitatie. De Visitandinnen zijn zusters die zich toeleggen op gebed en liefdadigheid.

Kerkleraar
Op 28 december 1622 stierf bisschop François te Lyon aan een beroerte. Hij werd begraven in de kerk van de Visitatie te Annecy. Paus Alexander VII verklaarde hem heilig in 1665. Paus Pius IX riep hem in 1877 uit tot Kerkleraar.

Patroon van katholieke pers
In 1923 riep paus Pius XI Sint Franciscus van Sales in zijn encycliek Rerum omnium perturbationemofficieel uit tot de patroon van de schrijvers. Omdat de heilige tijdens zijn aardse leven artikelen schreef die hij in periodieken publiceerde, wordt hij beschouwd als de maker van de eerste katholieke krant ter wereld. Daarom wordt hij ook vereerd als beschermer van de katholieke pers en de journalisten. Vandaar dat de paus vanaf 1986 zijn boodschap bij gelegenheid van Wereldcommunicatiedag publiceert op 24 januari, de liturgische feestdag van Franciscus van Sales.

Salesianen
De heilige priester Don Bosco was een vurig bewonderaar en vereerder van Franciscus van Sales. Vandaar dat hij de religieuze congregatie die hij in 1854 stichtte naar hem vernoemde: Salesianen.