Sint-Isidorus de Landbouwer is de patroonheilige van Madrid en de boeren. Hij wordt vooral in de Spaanstalige landen vereerd.

Dagloner
Isidro de Merlo y Quintana werd omstreeks 1070 of 1080 geboren in de nabijheid van Madrid. Zijn ouders waren zeer arm. Isidro begon te werken als dagloner op een boerderij van de Madrileense edelman Juan de Vargas. Die maakte Isidro na verloop van tijd rentmeester van zijn landgoed.

Huwelijk
Isidro was getrouwd met María Toribia, beter bekend als Santa María de la Cabeza. Zij kregen een zoon, die als kind verdronk. Volgens een legende verrees hij echter uit de doden. Uit dankbaarheid daarvoor zouden Isidro en Maria besloten hebben tot een zogeheten jozefhuwelijk, dat wil zeggen dat zij afzagen van seks met elkaar.

Gebed
Isidro stond niet alleen bekend om zijn werklust maar vooral ook om zijn vroomheid. Elke ochtend voor hij begon te werken woonde hij de Heilige Mis bij; daarna, tijdens zijn activiteiten, bad hij voortdurend.

Mirakels
Hij zou hebben beschikt over bovennatuurlijke gaven. Zo zou hij de overleden dochter van zijn heer ten leven hebben gewekt. Landarbeiders getuigden dat Isidro het werk van wel drie mensen kon verrichten. Sommigen beweerden dat zij engelen aan zijn zijde hadden gezien. Isidro behandelde de dieren op de boerderij en in het veld als zijn dierbare medeschepselen. Als rentmeester hielp hij de armen. 

Overlijden
Isidro stierf op 15 mei 1130 in zijn geboorteplaats bij Madrid. Zijn graf in zijn parochiekerk, de San Andrés in Madrid, werd al spoedig na zijn dood druk bezocht. De Castilliaanse gelovigen noemden hem Isidro Labrador ('Isidorus de Landarbeider'). Vele mirakels werden aan zijn hemelse voorspraak toegeschreven. Koning Filips III van Spanje (1578-1621) claimde dat hij genezen was van een dodelijke ziekte doordat hij een reliek van Isidro had aangeraakt.

Canonisatie
Isidorus de Landbouwer (in het Latijn: Isidorus Agricola) werd op 2 mei 1619 in Rome zalig verklaard door paus Paulus V. Drie jaar later, op 12 maart 1622, verklaarde paus Gregorius XV hem heilig samen met Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Teresia van Avila en Filippus Neri. Daarna werd San Isidro Labrador uitgeroepen tot patroon van de boerenstand en de landarbeiders.

Graf
Het graf van Sint-Isidorus ligt thans in een altaar in een naar hem vernoemde kerk in Madrid (San Isidro Collegiate).

Feest
De feestdag van Sint Isidorus is 15 mei. Hij staat echter niet op de universele Romeinse liturgische kalender. In Madrid begint het volksfeest van San Isidro al op 11 mei.