De Romeinse Curie is het pauselijk bestuursapparaat dat zich bezig houdt met het welzijn van de Universele Kerk.

Romeinse Curie
De Romeinse Curie is genoemd naar de Curie, de senatorenvergadering van het oude Rome. Zij is de belangrijkste bestuursinstelling van de Rooms-Katholieke Kerk en opgebouwd uit het Staatssecretariaat, negen Congregaties, elf Pauselijke Raden, drie rechtbanken, zeven Pauselijke Commissies, drie economische bureaus en nog een aantal ondersteunende kleine bureaus, commissies en comit├ęs.

Dicasteries
Elk onderdeel van de Romeinse Curie wordt Dicasterie genoemd, enigszins vergelijkbaar met een ministerie of een departement van een burgerlijke regering.

Congregaties
Het hoogste in rang staan de Congregaties. Zij oefenen namens de paus gezag uit over zaken die het kerkelijk leven betreffen, zoals de leer, de liturgie, de bisschoppen, de priesters en de kloosters. De Pauselijke Raden houden zich bezig met de relatie kerk-wereld.