Annemiek Schrijver spreekt met theoloog Marian Geurtsen over de (on)maakbaarheid van het leven, schatgraven in de christelijke traditie en kiezen voor de liefde.

Theoloog Marian Geurtsen noemt zichzelf een schatgraver in de christelijke traditie. Binnen die traditie zoekt ze steeds naar nieuwe antwoorden op moderne levensvragen. Veel van die antwoorden vindt ze in eeuwenoude heiligenverhalen uit de katholieke traditie, die tot op de dag van vandaag relevant blijken te zijn.

Marian en Annemiek
Marian en Annemiek

Samen met haar partner verwachtte Geurtsen zes keer een kind, maar elke keer ging het mis. Het leerde haar dat niet alles maakbaar is, zelfs al wil je iets nóg zo graag. Ook zetten de miskramen haar aan het denken over God: als Hij leven schenkt, had Hij dan ook deze levens van haar afgenomen? Uiteindelijk was het de liefde voor haar ongeboren kinderen die haar overeind hield. Zolang ze haar aandacht hierop bleef richten, lukte het haar ook om in de liefde van God te blijven geloven.

Enkele jaren later kwam Geurtsen weer in onrustig vaarwater terecht toen haar partner besloot verder door het leven te willen gaan als vrouw. Door de transitie van haar partner veranderde ook hun relatie. Toch bleven de twee bij elkaar, want de liefde bleef. Als inspiratietekst koos Geurtsen enkele verzen uit Deuteronomium 30, waarmee ze illustreert dat je altijd de keuze hebt om te kiezen voor het leven, wat er ook gebeurt.

Bekijk hier deze aflevering

De inspiratietekst van Marian Geurtsen

De opdracht die ik jou gebied vandaag, is niet onmogelijk voor jou en niet te hoog. Het is niet in de hemel, zeg dus niet: ‘Wie gaat voor ons naar de hemel, opwaarts, om het te halen, dat wij het horen en volbrengen?’ Het is niet overzee, zeg dus niet: Wie gaat voor ons de zee oversteken om het te halen, dat wij het horen en volbrengen?’ Het woord is heel dichtbij, in je mond, in je hart, je kunt het volbrengen. […] Heden roep ik de hemel en de aarde tot getuigen: leven en dood, zegen en vloek geef ik voor jouw aangezicht. Kies dan het leven opdat jij leven zult, jij en je nageslacht. Heb lief JHWH, jouw God, hoor naar zijn stem, hecht je aan hem want hij is je leven, je lengte van dagen als je woont op de aardegrond die JHWH gezworen heeft te geven aan je vaderen. Abraham, Izaäk en Jakob.

Deuteronomium 30