Aan de vooravond van de Week van Gebed reist Petrus in het land af naar het Brabantse Oudenbosch, waar we de kracht van het gebed ervaren.

In de protestantse kerk van Oudenbosch worden we welkom geheten door dominee Charlotte Inkelaar - de Mos. Zij vormt samen met haar man, die inmiddels met emeritaat is, het domineesechtpaar van de protestantse gemeente.

Ter ere van de Week van Gebed, vertelt dominee Charlotte over de kracht van het gebed. 'Kerken zijn plaatsen van gebed waar je verbinding kunt zoeken met God. De Week van Gebed staat voor eenheid, waarbij we mogen zien wat ons verbindt.' 

Protestantse kerk Oudenbosch
Gerarde de Jong

Aan de gemeenteleden van de protestantse gemeente Oudebosch vragen we: wat betekent bidden voor jou? Zo maken we kennis met Arja van Dongen, één van de 12 organisatoren van het oecumenisch middaggebed, een gezamenlijk initiatief van de protestantse én katholieke gemeente van Oudenbosch. Dit gebed vindt plaats in de imposante Rooms-Katholieke kerk van Oudenbosch: de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara, die zowel van binnen als van buiten een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome is.

Ook ontmoeten we Frans van den Bosch, die het oecumenisch middaggebed organiseert vanuit de Rooms-Katholieke gemeenschap. Hij maakt de Basiliek elke week klaar voor de gasten en zorgt dat er gezongen én gebeden kan worden.

De Basiliek
Arja van Dongen

Zowel Arja als Frans benadrukken hoe fijn het is dat de verschillende geloofsstromingen op deze manier met elkaar samenwerken en elkaar inspireren.

Zoals altijd wordt Petrus in het land afgesloten met een passend lied. Dit keer is dat Lied 210: God van hemel, zee en aarde.