Naar aanleiding van het onderzoek voor de documentaireserie: De pompmoord, hebben wij verschillende betrokken instanties om een reactie gevraagd. 

De reactie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: 

Het Gerechtshof Arnhem heeft op 10 februari 2004 arrest gewezen in de strafzaak tegen vier verdachten (zie onder meer ECLI-nummers AO3317, AO3323, AO3327 en AO336). In die arresten heeft het hof haar visie op deze zaken gegeven. Deze arresten zijn bij de Hoge Raad in stand gebleven.

Deze arresten zijn gebaseerd op het toen aan het hof ter beschikking gestelde dossier en onderzoek ter terechtzitting. Uit de inhoud van de arresten blijkt onder meer dat het hof heeft kennisgenomen van de van de betreffende verhoren vervaardigde video-opnamen. Daarom kan een vraag die daarover door u gesteld is, beantwoord worden. Uw overige vragen kan het hof niet beantwoorden, omdat het hof over individuele strafzaken alleen bij arrest kan spreken.

In algemene zin kan nog wel opgemerkt worden, dat mocht er in deze zaak sprake zijn van nieuwe, niet eerder bekende feiten, dat dan aanleiding zou kunnen zijn voor een herzieningsverzoek. Of daarvan sprake is, kan het hof niet beoordelen.