Mr. John Reid helpt deze week de buren meneer Lieshout en meneer en mevrouw Kelder. Meneer Lieshout wil graag de doorgang van hun gedeelde schutting groter maken. Maar de communicatie tussen de buren verloopt stroef. De hoogste tijd voor De rijdende rechter om langs te komen.

Het conflict

Meneer Lieshout past met zijn fiets vol boodschappen maar net door de poort naar zijn tuin en wil deze daarom graag iets groter maken. Hij besluit dat het tijd is om de poort iets groter te maken. In zijn ogen is dit een redelijk verzoek, aangezien de schutting die de poort omlijst niet recht staat. Het lijkt erop dat de schutting omgewaaid is en nu scheef staat.

Om hulp te krijgen bij deze klus, vraagt meneer Lieshout aan zijn buren, meneer en mevrouw Kelder, om een helpende hand. Hij legt uit dat de schutting gerepareerd moet worden en dat hij graag zou zien dat deze recht wordt gezet, en wordt verplaatst. Meneer en mevrouw Kelder zetten de schutting wel weer rechtop, maar verschuiven deze niet. Ze verklaren dat de schutting al jaren zo staat en dat ze niet op de hoogte waren van de mogelijke veranderingen in de situatie. Ze zijn van mening dat de situatie verjaard is.

De uitspraak 

Na de zaak bekeken te hebben komt Mr. John Reid met de volgende uitspraak: meneer en mevrouw Kelder hebben het stuk grond bij hun tuin gekregen vanwege de verschoven erfgrens, en door verjaring mogen zij dit behouden. Dit betekent dat ze het recht hebben verkregen om dit stukje grond te gebruiken en te bezitten, omdat ze het al meer dan 20 jaar in gebruik hebben. 

Hoewel het recht op het behouden van de grond is vastgesteld, geeft Mr. John Reid een belangrijk advies. Hij adviseert meneer en mevrouw Kelder om het stukje grond terug te geven aan meneer Lieshout, zodat hij de poort van de schutting kan verbreden. Dit advies komt voort uit het begrip om tot een eerlijke oplossing te komen. 

Zie hieronder de uitspraak van Mr. John Reid:

John Reid
2 min 34 s
Deze video op je eigen site plaatsen

Meer lezen over De rijdende rechter?

Op de pagina van De rijdende rechter verzamelen we alle artikelen over het programma. 

de rijdende rechter