Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Celebrant: vicaris Wiel Wiertz

Lezingen:
Ezechiël 18, 25-28
Filippenzen 2, 1-11
Matteüs 21, 28-32

Muzikale ondersteuning:
Dameskoor van de Basiliek o.l.v. Marina Stockman
Orgel: Marcel Mangnus
D
warsfluit: Sabine de Groote

Vaste gezangen:
Mis ‘Het brandende braambos’ - B. Bartelink