Rechtstreekse eucharistieviering op de 17e Zondag door het jaar (a) vanuit de St. Martinuskerk te Sneek. Celebrant: pastoor Peter van der Weide.

Muzikale ondersteuning:
vakantiekoor St. Martinuskerk o.l.v. Frits Haaze
Trompet: Huite Zonderland
Orgel: Johan Elzinga

Vaste gezangen:
Missa Petrus  - Frits Haaze

Lezingen:
1 Koningen 3, 5.7-12
Romeinen 8, 28-30
Matteus 13, 44-52