Kunstlicht om kippen mee voor de gek te houden

Kippen zijn erg gevoelig voor licht en reageren anders op licht dan mensen. Zonder goed afgesteld licht in hokken krijg je jaarlijks veel minder eieren uit de kip. Er wordt dus nogal gespeeld met het kunstlicht. Maar hoe werkt dat precies?

Hoe het precies zit

Zoals aangegeven reageren kippen anders op licht dan mensen. Dit geldt overigens voor pluimvee in het algemeen, ze zijn ‘tetrachromaat’. Wat betekent dat ze vier type kegeltjes in hun ogen hebben, daar waar de mens er drie heeft. Kegeltjes zorgen ervoor dat het oog kleuren kan zien. Door deze kegeltjes kunnen wij mensen al zo’n miljoen kleuren van elkaar onderscheiden, dus kun je je voorstellen hoe gevoelig een kip is voor verschillende soorten kleuren en licht. Hier wordt door pluimveebedrijven dan ook handig op ingespeeld!

'Kippen voor de gek houden met kunstlicht is zielig.'
  1. Eens 50% (2 votes)
  2. Oneens 50% (2 votes)

Geen eieren voor zijn geld kiezen

Verlichting is voor pluimveebedrijven belangrijker dan je in eerste instantie zou denken. De hoeveelheid licht, het soort en de mate waarin het gebruikt wordt zijn van invloed op de productie van de hoeveelheid eieren. De boer kan rekenen op extra eieren bij een goed lichtschema. Leghennen die die door pluimveebedrijven gehouden worden voor het produceren van eieren kunnen zo’n zestig weken lang eieren leggen, mits dus het juiste lichtschema wordt aangehouden. Anders dan in de natuur, waar kippen een zogenaamde ‘winterstop’ houden als de dagen korter worden.

Slimme trucjes

Dus proberen pluimveebedrijven de eeuwige lente/zomer na te bootsen om zo méér eieren in een jaar te produceren. Dat dit zo werkt is in de natuur overigens ook goed te zien, soms gaan kippen namelijk eieren leggen wanneer het heeft gesneeuwd, want door de reflectie van de zon op de sneeuw lijkt het voor de kip alsof de dagen langer worden.

Om een legkip zo’n zestig weken lang eieren te laten leggen wordt het aantal uren licht gestaag opgebouwd. Zo krijgt de kip in de 5e tot de 16e week zo’n tien uur licht per dag en vanaf de 16e week al zo’n zestien uur per dag. Maar dit alles mag niet zonder je als pluimveebedrijf te houden aan bepaalde regels.

Wetgeving

In Nederland zegt het zogenaamde ‘Legkippenbesluit’ het volgende over de regels waar pluimveebedrijven zich aan dienen te houden. Zo moeten kippen elkaar kunnen zien, omgeving kunnen verkennen en daarbij hun gebruikelijke activiteiten kunnen ontplooien. Zoals het pikken van strooisol en graankorrels op de grond.

Ook moet er per dag minstens 8 uur ononderbroken duisternis aanwezig zijn, zodat kippen ook hun rust kunnen vinden en oogproblemen kunnen worden voorkomen. Dit is waar de opgehokte kip het in Nederland mee moet doen.

Meer weten over je eten?

Schrijf je dan in voor de Eerlijker eten nieuwsbrief.

Ersin met krabbenpoten.