Aan niet-kloosterlingen zou ik graag meegeven dat er van iedere mens gehouden wordt. Dat ervaar ik zelf en ik wil die ervaring graag met anderen delen. Het draait uiteindelijk om de Liefde en voor mij is hiervan de Bron: God. 

Al enkele tientallen jaren leef ik in de norbertijnenabdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Hoe ik hier terecht gekomen ben? Ik maakte daarvoor deel uit van een andere religieuze gemeenschap en kwam werken in de Abdij van Berne voor de liturgische uitgaven. Bijbel en liturgie zijn een rode draad in mijn leven. Na enkele jaren ben ik ‘overgestapt’ naar de norbertijnen. Hier heb ik ook de priesterwijding mogen ontvangen en ben verder gegroeid in de pastorale zorg, ook in de parochies van de abdij. Norbertijnen leven een ‘apostolisch leven’: leven in een gemeenschap met gezamenlijk gebed en bezinning en tegelijkertijd engagement in de samenleving. Deze combinatie- die we ‘vita mixta’ (gemengd leven) noemen – past bij mij. 

Een dag in het klooster

In onze abdij beginnen we om 7 uur ’s ochtend in de abdijkerk met het bidden van de Metten en de Lauden (het ochtendgebed). Om 8 uur is er een eenvoudig ontbijt. Daarna gaat ieder aan de slag met een veelheid activiteiten. Bij mij liggen die activiteiten op het terrein van het basis pastoraat en veel schrijfwerk voor de liturgische uitgaven van de abdij. Ook leid ik twee leerhuizen, en dat vraagt om gedegen voorbereiding, dus studie. Om 12.15 uur is er de dagelijkse eucharistie waar ook gasten en mensen uit de omgeving bij aansluiten. Daarna: de warme maaltijd. In de middag hetzelfde als in de ochtend: werk. Om 18 uur vieren we de vespers, het avondgebed. 
Daarna – in de avond – doet ieder wat hem goeddunkt. We kijken samen het tv-nieuws of hebben een vergadering of een cursus te geven. Of we lezen een boek. 

'Er wordt van ieder mens gehouden'

Joost Jansen

Ik ben blij dat de ruimte waarin ik leef mij tot het essentiële leidt, dat wat voor mij essentieel is: leven met God voor mensen. En dat het ritme van de dag me hierop gefocust houdt. Ook mij als volwassene doet dit goed: rust, reinheid en regelmaat. Aan niet-kloosterlingen zou ik graag meegeven dat er van iedere mens gehouden wordt. Dat ervaar ik zelf en ik wil die ervaring graag met anderen delen. Het draait uiteindelijk om de Liefde en voor mij is hiervan de Bron: God. 

De kloostercast, vanaf maandag 2 oktober iedere werkdag te beluisteren via KRO-NCRV, Spotify en jouw favoriete podcastapp