Tien jaar na de dodelijke schietpartij in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn zijn door slachtoffers 63 schadeclaims ingediend voor een bedrag van 730 duizend euro. Daarvan zijn er tot nu toe slechts 16 afgewikkeld, meldt de organisatie die de claims afwikkelt. ‘Het gaat om mensen die familieleden hebben verloren, mensen die gehandicapt raakten, winkeliers die failliet gingen. Zij moeten hun leven kunnen hervatten, en dat kan alleen als je financiële middelen hebt om dat te doen’, zegt letselschadejurist Orlando Kadir in de docu-special Na de klap.

Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Alphenaar Tristan van der V. in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen dood en bracht vervolgens zichzelf om het leven. Er vielen zeventien gewonden. Journalist Tom Kleijn sprak veel directbetrokkenen over de ingrijpende gebeurtenis. Kleijn: “Ook hier, net als in eerdere afleveringen van Na de klap, is het elke keer weer indrukwekkend om te zien wat één gebeurtenis teweegbrengt, en hoe lang die door blijft werken in een gemeenschap. In dit geval een kleine gemeenschap in één wijk, met een dader uit diezelfde wijk, die de dag voor de aanslag nog boodschappen deed in De Ridderhof.”

De Hoge Raad besliste in september 2019 dat de politie medeschuldig was aan het schietincident, vanwege het toekennen van een wapenvergunning aan de dader die kampte met psychische problemen. Door deze uitspraak kunnen slachtoffers bij de Nationale Politie compensatie eisen. 

Claims

Tientallen slachtoffers wachten dus nog op de afwikkeling van die claims. De VSSA, de organisatie die de zaken voor de politie afhandelt, verwacht bovendien nog eens 70 nieuwe claims bovenop de 63 die al zijn binnengekomen. Ook daarbij zal het tijd kosten om die af te wikkelen. “Over de dossiers die nog niet zijn ingediend, moet vanaf het moment dat ze ingeschreven worden rekening gehouden worden met een periode van twee jaar”, zegt secretaris Derk-Jan van der Kolk van de VSSA, de stichting Vergoeding Schade Slachtoffers schietincident Alphen a/d Rijn.

Toekomstige schade

Letselschadejurist Orlando Kadir, die een grote groep slachtoffers vertegenwoordigt, vertelt in de docu-special dat het loodzwaar is voor getroffenen. “We zijn er al tien jaar mee bezig. Het gaat hier om mensen die zijn neergeschoten, die familieleden hebben verloren. Mensen die daar hebben gewerkt maar failliet zijn gegaan. Zij moeten ook hun leven kunnen hervatten. En dat kan je alleen als je de financiële middelen hebt om dat te kunnen doen.” Kadir verwacht dat het bedrag van ruim 7 ton aan vergoedingen nog vele malen hoger zal worden. “Het gaat niet alleen om de schade van de laatste tien jaar, maar ook de toekomstige schade tot hun 67-jarige leeftijd,” aldus Kadir. “De geclaimde bedragen verschillen van veertigduizend euro tot bijna acht miljoen voor één specifieke ondernemer.” 

Het gaat niet alleen om de schade van de laatste tien jaar, maar ook de toekomstige schade tot hun 67-jarige leeftijd.

Tom Kleijn gaat met betrokkenen naar de plek van de schietpartij, het winkelcentrum. “Het bijzondere van De Ridderhof is dat alles er nog precies zo uitziet als tien jaar geleden. Dagelijks werken en winkelen er mensen die er die dag ook waren. Aan de ene kant herinnert het ze elke keer weer aan wat ze toen mee hebben gemaakt, maar tegelijkertijd is juist dat ook wat veel betrokkenen juist bijeenbrengt: ze hebben het nog regelmatig met elkaar over wat er toen gebeurde, op de plek waar het gebeurde. Het schept een onderlinge band.” 

Na de klap

Tom Kleijn reist voor Na de klap naar plaatsen in binnen- en buitenland die even wereldnieuws waren doordat er zich een ramp voltrok. Kleijn deed jarenlang verslag van rampen en vraagt zich af: hoe hebben de mensen die het meemaakten het leven weer opgepakt? Wat is er over van de beloften die na de ramp werden gedaan? Hoe gaat het nu, lang nadat de stille tochten en de hulpacties voorbij zijn?

Na de klap: Alphen aan den Rijn, vrijdag 9 april om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.