Kerken zouden een veilige haven kunnen en moeten zijn. Juist in deze stormachtige tijden in de wereld om ons heen, denk aan de dreiging in Oekraïne, de mediastorm rond grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen van de coronapandemie.