'Triest en schokkend', noemt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug de resultaten van dit onderzoek, waaruit blijkt dat lhbti+-leerlingen vaker worden gepest dan andere leerlingen. En dat is niet alles. Het pestgedrag komt namelijk niet alleen voor bij leerlingen onder elkaar, het blijkt dat het ook leraren zijn die achter de pesterijen zitten. Huh? Je leest hieronder hoe het zit.

Lhbti+-scholieren vaker de dupe van pestgedrag door leraren dan heteroleerlingen

Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht hebben samen een grootschalig onderzoek gedaan naar de omstandigheden van pestgedrag richting lhbti+-leerlingen op school. Dertigduizend scholieren met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar, verspreid over 136 scholieren namen (anoniem) deel aan het onderzoek. En de resultaten liegen er niet om. Lhbti+-scholieren worden dus vaker gepest door leraren en andere werknemers op school, dan heteroleerlingen.

Buiten beeld

In Nederland is dit het eerste onderzoek van zo'n omvang naar deze omstandigheden. Van de groep onderzochte leerlingen voelt 1 op de 6 zich ofwel niet thuis in het eigen lichaam, of valt op personen van hetzelfde geslacht. Een kwart, tot eenderde van deze groep geeft aan gepest te worden, terwijl dat aantal bij heteroscholieren rond de 13 procent ligt. Pesterijen tegen lhbti+-leerlingen komen vaker voor in kleedkamers of toiletten; plekken zonder toezicht. En ook dit is helaas niet alles dat het onderzoek heeft uitgewezen: lhbti+-scholieren durven minder vaak over het pestgedrag te praten én de pesterijen worden minder vaak opgelost, dan bij leerlingen buiten deze groep.

Het gaat niet altijd over subtiele pesterijen, maar ook over geweld

Tessa Kaufman, onderzoeker Universiteit Utrecht)

Van de gepeste lhbti+-leerlingen geeft bijna een kwart aan dat leraren de daders zijn van het pestgedrag. Daartegenover staat dat 14 procent van de heteroleerlingen pesterijen door leraren ervaart. Juist degenen die verantwoordelijk zijn voor een veilige leeromgeving, zijn dus óók degenen die bijdragen aan deze situatie. Volgens onderzoeker Tessa Kaufman gaat het niet altijd over subtiele, onderhuidse pesterijen, maar ook over geweld. Wel blijkt uit het onderzoek dat geweld richting lhbti+-scholieren vaker wordt gepleegd door ander schoolpersoneel, dan leraren.

Lees ook:

Het COC, de belangenorganisatie die opkomt voor de regenbooggemeenschap noemt de resultaten van het onderzoek triest en schokkend. "Ik vind het onbegrijpelijk dat docenten ook pesten, zij zouden juist een voorbeeld moeten zijn", laat een woordvoerder weten aan Trouw. Ook de Voortgezet Onderwijsraad heeft gereageerd op het onderzoek: zij stellen dat dit een voor hen onbekend beeld is, maar noemen het resultaat zorgwekkend.

Plan van aanpak

Volgens onderzoeker Kaufman is het belangrijk om de omstandigheden rondom pesten goed te blijven bestuderen. Het kan een aanknopingspunt zijn om het pestgedrag in de toekomst tegen te gaan, stelt zij. "Ook geven deze resultaten aanleiding om te kijken hoe er meer aandacht kan zijn voor leraren in de stop-pesten-programma’s op scholen." En daar valt weinig tegenin te brengen, vinden wij.

Hoewel Nederland in veel opzichten tolerant is, zijn we er helaas nog niet. Deze resultaten maken weer pijnlijk duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is, en daarom pleit het COC voor een actie tegen pestgedrag richting lhbti+-jongeren. Meer weten over de actie? Neem dan hier een kijkje.