Terug naar het Rijke Roomse Leven in Dagboek van een herdershond live

In het begin van de vorige eeuw, wanneer Dagboek van een herdershond live zich afspeelt, was het hoogtepunt van het Rijke Roomse Leven. Het katholieke geloof legde de basis voor de Limburgse cultuur. Hieronder lees je alles over deze gouden eeuw voor het katholicisme.

De klok slaat van de Petruskerk in Sittard, het is zondagochtend in het jaar 1914. De kans is groot dat je achter in de kerk moet staan omdat er is geen plek meer is om te zitten, zo vol is het. De kinderen gaan naar een katholieke school, 's morgens valt de katholieke krant 'De Tijd' op de mat, het brood komt van de katholieke bakker en in je vrije tijd schiet je met de katholieke schutterij op een houten bölke. Deze jaren zijn het hoogtepunt van het Rijke Roomse Leven.

processie

De katholieke identiteit

Het Rijke Roomse Leven is de aanduiding voor de periode van 1860 tot 1960 waarin de katholieke cultuur een ongekende groei beleefde. Overal werd de katholieke identiteit benadrukt: er was katholiek onderwijs, katholieke pers en ook het katholiek verenigingsleven werd sterk ontwikkeld.

Dagboek van een herdershond live speelt zich af tijdens deze Rijke Roomse dagen. Pastoor Bonhomme maakt de dienst uit en de dorpsbewoners gaan netjes elke zondag naar de kerk. Op zondag 3 september keren we in Dagboek van een herdershond live voor even terug naar het Rijke Roomse Leven, dat bepalend is geweest voor de Limburgse identiteit en cultuur.

misdienaars

Katholieke feesten

Die katholieke identiteit in Limburg vind je bijvoorbeeld terug in de feesten die er gevierd worden, zoals carnaval. Het van oorsprong katholieke feest wordt vlak voor de vastentijd gevierd. Vroeger werd de veertig dagen voor Pasen door veel katholieken gevast. Om de vastentijd in te luiden wilden ze nog één keer goed feest vieren, en dat deden ze dus tijdens carnaval. 

Ook in de zomer wordt in Limburg een katholiek feest gevierd. Op de eerste zondag in juli is het Oud Limburgs Schuttersfeest, wat geldt als de hoogmis van de Limburgse schutterscultuur. Grote optochten trekken onder leiding van fanfares en harmonieën door de straten. Hierna vindt de schutterswedstrijd plaats, waarbij bijna alle schutterijen van Limburg bij elkaar komen.

De religieuze oorsprong van de schutterscultuur is nog goed te herkennen. Veel schutterijen hebben een patroonheilige, wiens geboorte-, sterf- of naamdag ze uitbuindig vieren.

kapel_kruis
Carnaval in Sittard

Heiligen 

Ook veel plaatsen in Limburg hebben een beschermheilige. De patroonheilige van Sittard, waar Dagboek van een herdershond live zich afspeelt, is de Peruaanse Sint Rosa. De heilige Rosa zou in 1668 Sittard van de zwarte pest hebben bevrijd en is sindsdien de beschermheilige van de stad. In de stad is een kapel te vinden gewijd aan de heilige Rosa en elke laatste zondag van augustus wordt ze in Sittard herdacht met een mis en een processie.

'Katholicisme blijft een belangrijk element van de Limburgse cultuur'

Ontzuiling en secularisatie

Maar net als in de rest van Nederland heeft ook het katholieke leven in Limburg veranderingen ondergaan. De ontzuiling en secularisatie zetten door en ook de snel veranderende maatschappij heeft invloed gehad op de manier waarop mensen het katholieke geloof praktiseren. Maar ondanks dat blijft het katholicisme een belangrijk element van de Limburgse identiteit en cultuur. 

Dagboek van een herdershond live...

is te zien op zondag 3 september om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Meer weten? 

De cast van Dagboek van een herdershond live met Thomas Cammaert, Angela Schijf, William Spaaij en Nandi van Beurden