Wereldwijd eten we gemiddeld 40 kilo vlees per jaar. In 2018 lag het vleesverbruik in Nederland op 77,2 kilo per persoon, schrijft de Universiteit van Wageningen. Om de gevolgen van klimaatverandering in te perken klinkt het advies vanuit de UN: verminder je vleesconsumptie. Wat zou er gebeuren als we dit advies massaal zouden opvolgen? De BBC zocht het uit

Vleesconsumptie

Om meteen met de deur in huis te vallen: zo’n 15 procent van de broeikasgassen die door menselijk toedoen wordt uitgestoten, wordt geproduceerd door de vee-industrie, schrijft de BBC. Als we dus collectief zouden overstappen op een veganistisch dieet, dan zijn we die vijftien procent kwijt. Daar komt bij dat 80 procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van zuivel en vlees. Om een beeld te schetsen: dat is qua oppervlakte net zo groot als China, Australië, Amerika en Europa bij elkaar. 

Lees ook:

Meer groente, minder dierlijke producten 

Ongeveer 18 procent van onze calorie inname krijgen we binnen dankzij vlees en zuivel. Daartegenover staat dat diezelfde vlees- en zuivelindustrie gelijk is aan 60 procent van alle broeikasgassen die wordt uitgestoten door de landbouwsector. De IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft in 2019 een rapport uitgebracht waarin zij adviseren onze vleesconsumptie te verminderen: meer groente, minder dierlijke voeding dus. "Verandering in het voedingspatroon heeft enorme impact op de landbouwsector en dus op de landdegradatie", schrijft de IPCC.

Vegan earth

Niet alle soorten vlees hebben dezelfde impact op het klimaat, benadrukt de BBC. Grootschalige massaproductie van bijvoorbeeld rundvlees heeft een grotere impact op het milieu dan kleinschalige landbouw. Tijdens het verteringsproces stoten koeien methaan uit, methaan is 28 keer schadelijker dan koolstofdioxide, dat ook een groot aandeel heeft in de versterking van het broeikasgaseffect. Eén koe zorgt voor een uitstoot van zeventig tot honderd kilo methaan per jaar (dan te bedenken dat er ongeveer 1.5 miljard koeien wereldwijd rondlopen…) 

De nodige schade

Het moge duidelijk zijn: het stukje vlees op je bord levert de nodige milieuschade op. Maar ook alternatieven van vlees en vleesvervangers zijn niet altijd zaligmakend: het verbouwen van soja heeft geleid tot de nodige ontbossing en amandelproducten vragen om nogal een grote hoeveelheid water. Hoewel de meeste complexe problemen natuurlijk niet zo zwart-wit zijn, kunnen we wel stellen dat het sowieso goed is om je dieet eens kritisch te bekijken. Want, alle beetjes helpen, en iedere stap in de goede richting is er één. 

Bekijk de video van BBC Ideas hieronder: