"De wereld van vandaag staat in het teken van hard werken, zo hard dat veel mensen zich tot een burn-out drijven. Mensen die op hoog niveau zijn afgestudeerd, werken vaak meer en langer en besteden minder tijd met hun familie dan mensen die lager zijn opgeleid. Ook hebben kinderen van rijke ouders twee keer zo vaak als arme kinderen een zomerbaantje. Ondanks dat de kinderen van arme ouders dit geld juist nodig hebben," dat beweert journalist Jonathan Malesic in The Guardian. Waar ligt dit aan?

Werken tot in een burn-out © Pixabay

Vandaag de dag wordt er per dag gemiddeld veel minder gewerkt dan pakweg twee eeuwen geleden. Toch hebben mensen vaker last van burn-out klachten dan bijvoorbeeld de mensen die in textielfabrieken werkten in die tijd.

Maatschappelijke druk

In Manchester werkten zij toen bijvoorbeeld vaak langer en onder meer gevaarlijke omstandigheden dan de gemiddelde Brit van vandaag. Ze waren dan vaak ook uitgeput na een dag werken. Toch hebben ze geen last gehad van burn-out klachten, want zij hadden volgens Malesic niet het gevoel dat hun werk hen maakt wie ze zijn.

Vandaag de dag wordt werk niet alleen gezien als een manier om geld te verdienen en materiaal comfort te krijgen. We zien het nu ook als een manier om sociale waardigheid, een spiritueel doel en een moraal karakter te krijgen. Zelfs mensen zoals vrijwilligers en kunstenaars, die niet veel tot niets verdienen aan hun werk, blijven vaak nog doorwerken ondanks de schaarse inkomsten. De reden daarvoor is dat zij hun werk vaak doen vanuit liefde of voor een gezamenlijk doel.

Terug aan het werk ondanks burn-out

Journalist Jonathan Malesic vertelt in The Guardian dat hij een professor wilde zijn op zijn universiteit, omdat hij de indruk kreeg dat zijn professoren daar een goed leven leidden. Hun werk bestaat uit het krijgen van kennis en dat doorgeven aan de jongere generatie. "Maar," zegt hij, "Ik wist niks af van hun privéleven buiten het klaslokaal."

Voor twee van hen is het dienstverband afgewezen en een ander is overleden aan een hartaanval nadat deze een grote administratieve rol op zich nam. "Ik heb tot kort geleden nooit het verband tussen deze gebeurtenissen en hun carrièreperspectief gelegd," vertelt Malesic. "Ik ging er altijd van uit dat wanneer ik de juiste baan vindt, geluk zal volgen."

Malesic heeft vervolgens een baan gekregen als hoogleraar in vaste dienst en verdiende een middenklasse salaris. Hij raakte steeds verder uitgeput en is uiteindelijk gestopt als hoogleraar omdat hij een burn-out kreeg.

Ondanks het uitgeputte gevoel is hij twee jaar later toch begonnen met part-time les geven op hogescholen als onderwijsdeskundige. Hij vertelt: "Ik voelde me totaal doelloos zonder de structuur van het werken, ondanks dat dit juist de oorzaak van mijn burn-out was."

Dit ziet hij ook als een voorbeeld dat werken niet alleen om geld draait, maar om zoveel meer dan dat.

Lees ook:

Theorieën

Er zijn verschillende theorieën die de mindset rond werk behandelen. Zo heeft Plato de 'nobele leugen' theorie. Dit is een mythe die de fundamenten van de samenleving verdedigt. Plato dacht dat als mensen deze leugen niet geloofden, de maatschappij uiteen zou vallen.

Daarnaast heeft ook de Amerikaans-Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi de theorie dat als iemand in een flow zit, hun lichaam bepaalde behoeften zoals slaap en eten op pauze zet. De reden hiervoor is dat werken wordt gezien als iets dat zo goed lijkt te zijn voor jezelf en dit hierdoor de prioriteit van het lichaam wordt. 

Deze theorie wordt ook toegepast door game designers, zodat mensen de spellen blijven spelen.

Ook in het boek "De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme," geschreven door de Duitse Max Weber, staat een theorie die de mindset van de dag van vandaag omschrijft. Weber heeft het in dit boek over een 'ijzeren kooi', een denkwijze over geld, werk en waardigheid. Van dat idee hebben we tot op de dag van vandaag nog geen afscheid kunnen nemen.

Ongeveer een derde van de bevolking van de Verenigde Staten zegt 100% psychologisch toegewijd te zijn aan hun baan

Verenigde Staten

In de maatschappij van de Verenigde Staten wordt hard werken als een van de belangrijkste waarden gezien. Uit een enquête over persoonlijkheden van het Pew Research Center in 2014, bleek dat 80% van de ondervraagden zich omschreef met de kwaliteit 'hardwerkend'. Er was geen andere kwaliteit die zo populair was als deze. Zelfs niet 'accepterend van anderen' of 'sympathiek'. Maar 3% omschreef zichzelf als 'lui' en een nog kleiner percentage als “erg lui”.

Ook het Amerikaanse onderzoek- en adviesbedrijf Gallup ziet dat Amerikanen werk als een heilige zaak zien. "Ongeveer een derde van de bevolking van de Verenigde Staten zegt 100% psychologisch toegewijd te zijn aan hun baan," zegt het bedrijf. Volgens hen is het overige tweederde deel dat zich niet zo toewijdt aan hun baan, een probleem. Gallup stelt: "Wat de toegewijden doen, proberen de actief niet-toegewijden te ontdoen."

Als iemand 80% is toegewijd aan hun baan en alsnog competent is, wat is dan het probleem?

Volgens Jonathan Malesic is dat een absurde gedachtegang. Volgens hem zou het net zo goed kunnen zijn dat iemand die niet is toegewijd aan een baan, juist een goed balans heeft kunnen vinden tussen het het werk- en privéleven. "Als iemand 80% is toegewijd aan hun baan en alsnog competent is, wat is dan het probleem?"

Schrijf je in voor M's nieuwbrief