don bosco

De heilige priester Giovanni Bosco (1815-1888) wordt de Apostel van de Jeugd genoemd. Hij stichtte de religieuze congregatie van de Salesianen.

Turijn
Giovanni Bosco werd geboren in 1815 in het gehucht Becchi in het aartsbisdom Turijn, Piemonte. Hij was de zoon van arme boeren. Zijn vader stierf toen Giovanni twee jaar oud was. Na zijn wijding tot priester in 1841 werkte hij als kapelaan in Turijn. Daar kwam hij in contact met de verwaarloosde straatjeugd. Hij trok zich het lot aan van de weesjongens en stichtte in 1846 een opvanghuis. Zijn verdere leven stond voortaan in het teken van opvoeding en onderwijs.

Pedagoog
Don Bosco was een geniale pedagoog. Hij verhief zich niet boven zijn pupillen, maar was voor hen een solidaire metgezel. Don Bosco leerde dat jongeren enkel door liefde kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke personen. Die liefde komt van God, leerde hij.

Twee congregaties
Don Bosco stichtte twee religieuze congregaties: de Salesianen (genoemd naar Sint Franciscus van Sales) in 1859 en de Zusters van Maria Hulp der Christenen in 1872. Tijdens zijn leven waren er 250 huizen en instellingen in Europa en Amerika die in zijn geest werkten. In die instellingen vonden 130.000 kinderen een thuis. Jaarlijks leerden daar 18.000 jonge mensen een vak.

Visioen
Don Bosco was in woord en geschrift een hartstochtelijk verdediger van de katholieke leer en het gezag van de paus. Bekend is zijn visioen, waar hij het schip van de Kerk met op de boeg de pausdoor een woeste zee ziet varen. Het schip kan zich enkel handhaven door zich vast te klampen aan twee enorme zuilen. Op de ene zuil staat de heilige Hostie en op de andere de Maagd Maria, de twee speerpunten van Don Bosco's apostolaat. Hij had een grote devotie voor Maria Hulp der Christenen.

Geestelijk leidsman
Don Bosco's zielzorg richtte zich niet alleen op kinderen en adolescenten. Ook voor veel volwassenen was Don Bosco een geestelijk leidsman en biechtvader. Velen kwamen door zijn prediking en voorbeeld tot bekering. Don Bosco stierf op 31 januari 1888 te Turijn.

Canonisatie
Paus Pius XI verklaarde Don Bosco zalig op 2 juni 1929 en heilig op 1 april 1934. Zijn lichaam werd in een zijaltaar geplaatst van de basiliek van Maria Hulp der Christenen in Turijn. Paus Johannes Paulus II riep hem op 31 januari (zijn feestdag) 1988 uit tot Vader en Meester van de Jeugd. 

Castelnuovo Don Bosco
Zijn geboortedorpje Becchi maakt thans deel uit van de gemeente die naar hem is vernoemd: Castelnuovo Don Bosco. In 1961 werd daar ter ere van de heilige een kerk gebouwd, thans de Basiliek van Don Bosco.