Boswachters en ecologen verwelkomen de terugkeer van de wolf als de natuurlijke vijand van reeën, herten en wilde zwijnen. De komst van de wolf herstelt het lang verloren evenwicht in de natuur. 

Echter, voor schapenhouders in Nederland betekent de wolf een mogelijke bedreiging. Rondtrekkende wolven doden jaarlijks tussen de driehonderd en vierhonderd schapen, terwijl het beschermen van het vee voor veel boeren te kostbaar is. Deze emoties lopen hoog op in de documentaire Wolvenland van KRO-NCRV 2Doc.

Tweedeling

De documentaire belicht de tweedeling tussen wolvenliefhebbers en schapenboeren die ontstond nadat in 2015 een Duitse wolf ons land binnenliep. Vier jaar later werden de eerste Nederlandse wolvenpups op de Veluwe geboren, waarmee het mythische dier na ruim een eeuw weer in Nederland gevestigd was. 'Wolvenland' toont aan dat de natuur in Nederland geen vanzelfsprekendheid is.

Toska

In de documentaire volgen we boswachter Frank in zijn gebied, waar hij een jonge vrouwtjeswolf ontdekt uit het eerste in Nederland geboren nest. Via wildcamera's zien we hoe ze opgroeit en een partner vindt. Hoewel Frank tegen alle regels in de wolf een naam geeft, Toska, zijn hij en zijn collega's van streek wanneer ze ontdekken dat ze later dood is aangetroffen op de N224. De overleden vrouwtjeswolf en haar ronddwalende soortgenoten worden met zorg bestudeerd door boswachters, onderzoekers, journalisten en een taxidermist. Volgens dierecoloog Hugh Jansman van de Universiteit van Wageningen is er geen diersoort die zo op mensen lijkt als de wolf. 'Alles draait om de opvoeding van hun roedel, en vader en moeder doen dat samen.'

Onrust onder schapenhouders

De schapenhouderij is een belangrijke sector in Nederland, met meer dan 800.000 schapen in de wei na het lammerseizoen. Sinds de terugkeer van de wolf vinden schapenhouders regelmatig dode en gewonde schapen op hun land. Hoewel de overheid de schade vergoedt wanneer DNA-onderzoek aantoont dat een wolf de dader is, dringt de overheid er ook op aan dat eigenaren hun schapen beter beveiligen. Dit brengt echter kostbare oplossingen met zich mee, zoals het plaatsen van stroomhekken of het gebruik van speciaal getrainde kuddebeschermingshonden.

Emotionele impact

Bovendien heeft een aanval op hun kudde ook een emotionele impact op schapenhouders. Schapenboerin Agnes vertelt hoe ze haar schapen nu 's nachts op stal zet om te voorkomen dat de wolf ze te pakken krijgt, terwijl schaapsherder Marc emotioneel verslag doet van een aanval op zijn kudde die recht onder zijn ogen plaatsvond.

Eigen conclusie

Documentairemaker Niek Koppen biedt in Wolvenland een luisterend oor aan beide partijen. Wolvenland toont zowel de intense band tussen mens en dier alsook onze gecompliceerde relatie met de wolf en de wilde natuur. Laverend tussen verhalen over angst en bewondering, mag de kijker zijn eigen conclusie trekken.

2Doc: Wolvenland, werd op donderdag 18 mei uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 2.

Kijk terug op NPO start