PlanetProof, Beter Leven of weidemelk. Tegenwoordig zijn er bijna net zoveel verschillende keurmerken als pakken melk. Maar wat betekent elk keurmerk? En welk keurmerk kies je als je de planeet wil redden? De Keuringsdienst zet vijf veelgebruikte keurmerken op zuivel op een rij.

Koop jij melk met een keurmerk?
Choices

Weidemelk

Dit keurmerk geeft aan dat de koeien die de melk voor deze zuivelproducten leveren minstens 120 dagen, zes uur per dag de wei in mogen. Het keurmerk is geïntroduceerd door stichting Weidegang. Deze stichting heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren en door middel van ‘weidegang’ te ondersteunen.

Er is overigens ook melk van dit soort koeien die dit keurmerk niet heeft. Want niet alle boeren zijn bij stichting Weidegang aangesloten. Met het Weidemelk stempel weet je echter zeker dat je weidemelk gekocht hebt.

Weidemelk keurmerk

Europees Keurmerk voor biologisch

De uitgangspunten van wat volgens de EU biologisch is, zijn wettelijk vastgelegd en meetbaar gemaakt. Zo moeten melkkoeien en -geiten naar buiten kunnen op alle momenten dat dit mogelijk is. Verder krijgen de dieren voer dat voor 60% van het eigen bedrijf of uit de regio komt. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte, en er genoeg schone en droge ligruimtes met natuurlijk materiaal op de grond (zoals stro) aanwezig zijn in de stallen.

Tot slot zijn er nog strenge eisen aan het gebruik van antibiotica. Naast het EU-keurmerk kan ook nog een nationaal biologisch keurmerk op het pak staan. Soms stelt een nationaal keurmerk extra eisen. In Nederland is dat het EKO-keurmerk.

Biologisch keurmerk

Beter leven

Met het Beter Leven-keurmerk probeert de Dierenbescherming al sinds 2007 de koe bij de horens te vatten. Je vindt het op allerlei producten die van dieren komen terug zoals vlees, eieren en zuivel. Beter Leven geeft scores van één tot drie sterren. 

Melk met één ster betekent dat koeien minimaal 120 dagen, 6 uur per dag buiten in de wei mogen, net zoals bij weidemelk. Daar komt bij dat boeren gebruik maken van lokaal voer en bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting. Tot slot heeft de boer ook nog aandacht voor het leven en de natuur rondom de boerderij. Drie sterren geeft aan dat de melk biologisch is.

Daarvoor geldt dat koeien minimaal 180 dagen per jaar, 8 uur per dag de wei in mogen en dat ze ruimere ligplekken hebben. 

Beter Leven keurmerk

Demeter

Stichting Demeter zit ook niet bij de pakken neer en stuurt aan op biodynamische landbouw en voeding. Dit gaat nog een stap verder dan alleen biologisch. Voor de koeien betekent dit onder meer dat ze voor minstens 80% voer uit eigen bedrijf krijgen, ze niet onthoornd mogen worden en dat ze meer ruimte hebben in de wei. 

Verder wordt de melk van deze koeien niet gehomogeniseerd in de fabriek, waardoor er een laagje vet kan gaan drijven op de melk. Normaal gesproken zorgt het filterproces ervoor dat vetbolletjes in de melk kleiner worden en als het ware oplossen. Het keurmerk draagt de naam van godin Demeter uit de Griekse oudheid. Dit was de godin van groei en vruchtbaarheid. 

Demeter keurmerk

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is net als Demeter een onafhankelijk keurmerk. On the way to PlanetProof geeft aan dat een product duurzamer is geproduceerd dan vergelijkbare producten. Dit wordt gemeten aan de hand van drie pijlers: Dierenwelzijn, natuur en klimaat. Naast een aantal basiseisen moet de boer op één van deze drie gebieden aan extra eisen voldoen. 

Voorbeelden van deze eisen zijn het zorgen voor nestgelegenheden voor vogels of bijen, opslag en hergebruik van water, beperkte broeikasgasemissie per kilo melk en weidegang (koeien mogen minimaal 120 dagen van 6 uur de wei in). Alleen boeren die aan de eisen voldoen, krijgen het certificaat. De controle hierop wordt uitgevoerd door onafhankelijk geaccrediteerde partijen. 

PlanetProof keurmerk

Keuringsdienst van waarde: Planetproof melk

Het klimaat warmt op en de weidevogels verdwijnen van het land. Maar niet als het aan de koeien van Friesland Campina ligt, want op hun melk prijkt sinds kort het nieuwe keurmerk 'On the way to PlanetProof'. 'PlanetProof' heeft iets met duurzaamheid te maken. Maar wat zou er worden bedoeld met 'On the way to?' Ze zijn op weg, maar waarnaartoe?

Keuringsdienst van waarde - Planetproof