Een groot deel van de nieuwe woningen in Nederland wordt gebouwd op- of onder zeeniveau. Erg gevaarlijk met het oog op de klimaatverandering. Welk probleem geven we nu voorrang: het woningtekort, of de stijgende zeespiegel? Lees hier het onderzoek van Pointer en bekijk 3 inspirerende woningen die het water omarmen. 

Veel deskundigen zijn duidelijk: stop de bouw onder zeeniveau! Het onderzoek van Pointer neemt de kwestie onder de loep. Van de bijna 1 miljoen woningen die er de komende 10 jaar bijgebouwd moeten worden, is twee derde in de laaggelegen Randstad gepland, op of onder zeeniveau. Dit gaat om binnen- en buitendijks gebied. Gebied dat overstroombaar is. Gemeenten blijven dus buitendijks bouwen, terwijl het waterniveau stijgt. Vrijwel de enige instantie die deze ontwikkeling een halt toe kan roepen is het Rijk. 

Wil jij de uitzending van Pointer over bouwen onder zeeniveau bekijken? Je kan de aflevering hier zien.

De strijd aangaan met water

Sommige woningzoekenden gaan zelf de strijd aan met het water. Bijzondere constructies en amfibische woningen zijn het gevolg. Vormen deze de oplossing tegen het woningtekort én de stijgende zeespiegel? Bekijk hier 3 inspirerende woningen. 

Eco rivierenhuis  

Pal naast de Waal hebben Joep en Francis hun eco rivierenhuis gebouwd. Een gewaagde zet in de uiterwaarden. Maar Joep en Francis zijn het hoge water een stap voor. Zo hebben ze hun huis hoger gebouwd, zodat het huis dezelfde hoogte heeft als de omliggende dijken. En hebben zij het huis op een betonnen constructie geplaatst. Mocht het waterniveau stijgen, dan verdeelt het water zich rondom de betonnen constructie.  

Drijvende woning

Freddy en John hebben er zelfs voor gekozen óp het water te wonen. In Lelystad hebben zij zelf hun drijfwoning in de natuur gebouwd. Het huis heeft een schitterend uitzicht. Volgens Freddy leef je met- en in de natuur.  

Droomboot midden in Amsterdam  

Midden in de drukte van Amsterdam woont Bart. Hij besluit intrek te nemen in een woonboot op de Amstel. De woonboot is een populaire keuze voor wonen op water. Op bijzondere wijze gooit hij de inrichting helemaal op de schop. De woonboot voelt licht, rustig en luxueus aan.