Melk of weidevogels? Dit lijkt vaak de keuze te zijn, want intensieve landbouw draagt bij aan de afname van weidevogels. Maar er is een alternatief: vogelvriendelijke zuivel. Dit opkomende concept komt zowel boeren als de natuur ten goede. Hoe herken je vogelvriendelijke zuivel in de winkel?

Wat is vogelvriendelijke zuivel?

Vogelvriendelijke zuivel is afkomstig van boeren die actief rekening houden met de weidevogels op hun land. Dit is essentieel, want de populatie van deze vogels is de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Elk jaar neemt het aantal grutto's, kieviten en scholeksters af

De boeren creëren een landschap waar de vogels kunnen broeden en hun jongen grootbrengen. Dit doen ze door grasland pas te maaien na het broedseizoen, het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te beperken en delen van hun land nat te houden.

Boerendilemma: geld of de grutto?

Het gaat niet goed met Nederlandse weidevogels, zoals de grutto. Pointer, het journalistieke platform van KRO-NCRV, komt in contact met boeren die proberen verdwijnende weidevogels te redden. 

Maar vergoedingen voor natuurmaatregelen wegen vaak niet op tegen de lagere melkopbrengst. Pointer onderzoekt of er perspectief is voor deze boeren.

Pointer - Boerendilemma: geld of de grutto?

Eisen voor vogelvriendelijke zuivel

Om vogelvriendelijke zuivel te mogen produceren, moeten boeren aan strikte eisen voldoen:

  1. Minimaal 20-30% van het land moet bestaan uit kruidenrijk grasland.
  2. Het gras wordt pas gemaaid na 15 juni, wanneer de kuikens uitgevlogen zijn.
  3. Het grasland moet deels nat zijn (plasdras).
  4. Er moeten maatregelen voor andere vogels aanwezig zijn, zoals heggen en bosjes.

Deze inspanningen worden gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige die jaarlijks rapporteert aan Vogelbescherming Nederland. Alleen zuivelmerken die aan deze eisen voldoen, mogen het label 'vogelvriendelijke zuivel' gebruiken.

Zo kies je eenvoudig vogelvriendelijke zuivelmerken

Het kopen van vogelvriendelijke zuivel ondersteunt niet alleen de boeren en de natuur, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit. Koeien grazen in velden vol bloemen, insecten en vogels, wat een rijker en gezonder landschap creëert. 

Via de zuivelwijzer.nl vind je alle door de Vogelbescherming gecontroleerde vogelvriendelijke zuivelmerken. Je ziet direct welke merken in de buurt verkrijgbaar zijn.

Als eerste Pointer nieuws ontvangen?

Schrijf je dan in voor de Pointer nieuwsbrief! Al duizenden mensen gingen je voor.

Pointer - Aardgasvrij wonen: dit zijn de stappen voor jouw huis