Het Patriarchaat van Babylon der Chaldeeërs is een bestuurseenheid binnen de katholieke kerk. Het patriarchaat is het voornaamste bisdom van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk, een van de oosters-katholieke kerkgenootschappen.

Het Patriarchaat van Babylon der Chaldeeërs (of Chaldeeën) is het voornaamste bisdom van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk en een van de zes oosters-katholieke patriarchaten.

Aan het hoofd van het Patriarchaat van Babylon staat een bisschop die de titel ‘Patriarch van Babylon’ draagt. Zijn zetel staat in Bagdad, de hoofdstad van Irak. De patriarch is tevens aartsbisschop van Bagdad en primaat van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk.

Het Patriarchaat van Babylon der Chaldeeërs is genoemd naar de antieke stad Babylon en naar het volk der Chaldeeërs. Oorspronkelijk vormden de Chaldeeërs een semitisch volk in Mesopotamië. Tegenwoordig is ‘Chaldeeërs’ een aanduiding voor een van de etnische groepen in Irak.

De Chaldeeuwse kerk gaat volgens haar eigen overlevering terug op de verkondiging van Sint-Thaddeüs van Edessa, een van de zeventig discipelen van Jezus. De patriarch van Babylon wordt daarom beschouwd als opvolger van Sint-Thaddeüs.

De officiële oprichtingsdatum van het patriarchaat is 20 april 1553. De oprichting werd gezien als voortzetting van het oudchristelijke Katholicaat van Seleukia-Ktesiphon, waarvan de zetel in 775 werd verplaatst naar Bagdad, de nieuwe hoofdstad van het het kalifaat van de Abbasiden. Het nieuwe patriarchaat was in het leven geroepen als uitvloeisel van een schisma in de Kerk van het Oosten (Nestoriaanse Kerk) in 1552. De naam ‘Patriarchaat van Babylon der Chaldeeërs’ (Latijn: Patriarchatus Babylonensis Chaldaeorum) dateert echter pas van 1680.

De eerste patriarch was Yukhannan Sulaqa, die de naam Simon (Shimun) VIII aannam. Hij was gekozen door hen die zich verzetten tegen de erfelijke patriarchale opvolging binnen de familie Eliya. Sulaqa zette voor de Kerk van het Oosten een ongekende stap: hij reisde naar Rome, aanvaardde het rooms-katholieke credo en werd in 1553 door paus Julius III tot bisschop gewijd en tot patriarch aangesteld. Zijn leiderschap duurde echter niet lang. Bij zijn terugkeer werd Sulaqa, wegens sterke tegenstand van de tegenpatriarch, door de Ottomaanse heerser van Amadiye gevangen genomen, gefolterd en in januari 1555 geëxecuteerd. Hij wordt vereerd als martelaar van de katholieke kerk.

In 2007 vierden de Chaldeeuwse katholieken groot feest toen paus Benedictus XVI hun patriarch Emmanuel III Delly tot kardinaal verhief. Het was de eerste keer dat een patriarch van Babylon deel ging uitmaken van het voornaamste college van de katholieke wereldkerk. Ook de opvolger van Emmanuel III op de patriarchale zetel, Louis Raphaël I Sako, werd kardinaal. Diens creatie werd in 2018 verricht door paus Franciscus.

De zetelkerk van het patriarchaat is sinds 1956 de Kathedraal van de Heilige Jozef (Mar Yusif) in het moderne stadsdeel Karrada, Bagdad. Voordien was dat de Kerk van de Moeder Gods der Smarten in het stadsdeel Shorja.