Magazine De Verwondering

Annemiek winter

De Verwondering

Over hemelse wijsheid en aards geluk. Dit magazine onderzoekt oude en nieuwe (spirituele) levenswijsheden. De Verwondering heeft zijn wortels in het protestants-christelijk gedachtengoed. Maar kijkt ook verder en is geïnteresseerd in wat mensen -met welke (religieuze) achtergrond dan ook- bezielt en gaande houdt. De Verwondering is fris, eigentijds en inspirerend, het ontroert en zet op een positieve manier aan tot nadenken. Kortom een magazine om te bewaren.

Dit kleurrijke magazine verschijnt viermaal per jaar rond de seizoenen met in iedere uitgave een centraal thema.

Hoofdredacteur is Annemiek Schrijver, presentatrice van het KRO-NCRV programma De Verwondering.

Ja, ik word abonnee!