Magazine De Verwondering

Annemiek Schrijver in Gerlacheskerk

De Verwondering

Over hemelse wijsheid en aards geluk. Het magazine onderzoekt oude en nieuwe (spirituele) levenswijsheden. De Verwondering heeft zijn wortels in het protestants-christelijk gedachtengoed. Maar kijkt ook verder en is geĂ¯nteresseerd in wat mensen -met welke (religieuze) achtergrond dan ook- bezielt en gaande houdt.

De Verwondering verschijnt 4 keer per jaar. Iedere editie heeft een eigen thema.

Hoofdredacteur is Annemiek Schrijver, presentatrice van het KRO-NCRV programma De Verwondering.

Ja, ik wil De Verwondering